Offerte

Schildersbedrijf Kumar maakt duidelijke afspraken in een complete
offerte.

Het is wel prettig om te weten waar u aan toe bent. Vandaar dat Schildersbedrijf Kumar altijd schriftelijk een offerte uitbrengt. Een offerte is tot 30 dagen na ontvangst geldig. Pas nadat u een kopie van de offerte getekend geretourneerd heeft, is er sprake van een overeenkomst. Voor het uitbrengen van een offerte hanteert Schildersbedrijf Kumar strenge richtlijnen. In onze offerte worden de te verrichten werkzaamheden duidelijk omschreven de begin datum en de oplever datum van de werkzaamheden en over de prijs worden er duidelijke afspraken gemaakt.

Er zijn drie verschillende prijsopgaves mogelijk:

Vaste prijs: Er is sprake van aangenomen werk.
Bepaalde werkzaamheden kunnen zijn uitgesloten.

Richtprijs: U weet ongeveer wat u kunt verwachten. De totaalprijs wordt echter pas bekend bij de oplevering. Als er sprake is van meer dan 10% meerof minderwerk, wordt dit schriftelijk aan u medegedeeld.

Werken in regie: Het aantal uren en de hoeveelheid te
gebruiken materialen zijn nog niet in te schatten. Wel maakt de vakman
duidelijke afspraken met u over het uurtarief en de prijzen van de materialen. Bij de eindafrekening krijgt u een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten.
Tussentijds kan de vakman termijn nota’s sturen.